Disclaimer

Lees hieronder de disclaimer van Stichting Vluchteling

Intellectueel eigendom

Wanneer je meent dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de aan jou toekomende (intellectuele eigendoms-)rechten, kan je contact opnemen via info@vluchteling.nl, met een omschrijving van de inbreuk makende gegevens, een onderbouwing en bewijsstukken.

Indien naar de mening van Stichting Vluchteling vaststaat dat er sprake is van inbreuk, zullen wij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Stichting Vluchteling is in geen geval aansprakelijk jegens derden en is niet verplicht tot overgaan tot enige vorm van schadeloosstelling.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl, foto’s en overige materialen) liggen bij Stichting Vluchteling. Content mag worden overgenomen en verspreid, mits er voldaan wordt aan een correcte bronvermelding. Stichting Vluchteling stelt het op prijs dat er bij overname van beeld voor drukwerk contact wordt opgenomen met de organisatie.

Meningen en beweringen die worden geuit in mededelingen op de pagina’s van Stichting Vluchteling, zijn die van de auteur(s) en niet die van Stichting Vluchteling, de webmaster noch de internetprovider. Stichting Vluchteling kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Op deze site tref je links aan naar andere websites. Stichting Vluchteling is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright- en algemene voorwaarden, van de betreffende website(s).

Stichting Vluchteling behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op deze website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Mocht u in de berichtgeving op het actieplatform van Stichting Vluchteling onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt bij de web-redactie. U kunt een mail sturen naar info@vluchteling.nl.